सामुदायिक वन संस्थागत सुशासन सृदृढीकरण कार्यक्रम

कार्यक्रमको मूख्य काम:
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा संस्थागत सुदृढीकरणमा टेवा पुर् याउने
कार्यक्रमको निर्दिष्ट उद्देश्य:

क. सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा उल्लेख गरेका सुशासनसँग सम्बन्धित प्रमुख प्रावधानहरु कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण गर्न सक्ने मानविय स्रोतहरु तयार गर्ने

ख. सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा उल्लेख भएका सुशासनसँग सम्बन्धित प्रमुख प्रावधानहरु कम्तीमा १०० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा कार्यान्वयन गर्ने

कार्यक्रमको सहयोगी निकाय: फेकोफन, हरियो वन कार्यक्रम

कार्यक्रम अवधी: ७ महिना

कार्यक्रमको वजेट: ४१ लाख ४८ हजार (२५ प्रतिशत योगदान थप)

कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्ला: मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, लमजुङ्ग स्याङजा, अर्घाखाँची र दाङ्गका १०० समूह

कार्यक्रम संचालन टिम तथा मानविय स्रोत: जिल्ला संयोजक ७ जना, सहजकर्ता ७ जना,कार्यक्रम संयोजक १ जना, क्लष्टर संयोजक १ जना, कार्यक्रम सहायक १ जना, लेखा सहायक १ जना (१८ जना)

यो कार्यक्रम पछि समूहमा देखिने अवस्था:

 • मार्गदर्शनका मूख्य मूख्य व्यवस्थाहरु बताउन र कार्यान्वयनको सुरुवात
 • सुशासन आंकलनको चित्र साथ सुशासन सुधार योजना
 • सहभागितामूलक पद्धतबाट विपन्न पहिचान तथा जीवीकोपार्जन कार्यक्रमको सुरुवात
 • सार्वजनिक सुनुवाइ तथा जनलेखा परिक्षणको व्यवस्था र प्रकृया

समुदाय स्तरमा गरिने मूख्य काम:

 • मार्गदर्शनको अभिमुखीकरण
 • सहभागितामूलक सुशासन आंकलन
 • सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरीकरण र विपन्नमुखी योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा सहयोग
 • सार्वजनिक सुनुवाई तथा सार्वजनिक लेखापरिक्षण

जिल्ला स्तरमा गरिने क्रियाकलापहरु:

 • समूह छनौट वैठक
 • कार्यक्रमको समिक्षा वैठक

राष्ट्रिय स्तरमा गरिने क्रियाकलापहरु:

 • कार्यक्रमको अवधारणा तयारी
 • अभिमुखीकरण तालिम व्यवस्थापन
 • दुर्घटना विमा
 • सामाग्रीहरुको तयारी तथा प्रकाशन
 • नियमित अनुगमन तथा सहयोग
 • प्रतिवेदन लेखन तथा पेश

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह सुशासन सुदृढीकरण कार्यक्रममा संलग्न मानविय स्रोतको विवरण

क्र.स. नाम जिल्ला/संस्था पद फोन नं.
बलराम अधिकारी मकवानपुर जिल्ला संयोजक ९८४५०५७९८१
निश्चल घिमिरे मकवानपुर सहजकर्ता ९८४५५४२३१३
कृष्ण प्र. पाण्डे चितवन जिल्ला संयोजक ९८४५१०७५८७
उषा महतो चितवन सहजकर्ता ९८४५६९४२०५
अर्जुन प्र. पंगेनी नवलपरासी जिल्ला संयोजक ९८५७०४०६८०
लक्ष्मी सापकोटा नवलपरासी सहजकर्ता ९८४७४६२२०९
मनध्वज गुरुङ्ग लम्जुङ जिल्ला संयोजक
सङ्गिता सापकोटा लम्जुङ सहजकर्ता ९८४६१६२८३९
गीता शर्मा स्याङजा जिल्ला संयोजक ९८५६०३६६६४
१० सन्तोषी शाही स्याङजा सहजकर्ता ९८१७१११२३१
११ माधव श्रेष्ठ अर्घाखाची जिल्ला संयोजक ९८४७३२१३५२
१२ राम चन्द्र पोख्रेल अर्घाखाची सहजकर्ता ९८४७०६७९६३
१३ कमल राज पोख्रेल दाङ जिल्ला संयोजक ९८४७८३२८५४
१४ डिल्ली ब. डाङ्गी दाङ सहजकर्ता ९८४७८२८९६
१५ अमन डंगौरा कफ्सन, नेपाल कार्यक्रम संयोजक ९८४८७२०४८७
१६ छिन्डुम मेनक्पा भोटे कफ्सन, नेपाल क्लस्टर संयोजक ९८५२०५१९९०
१७ सुशिला अधिकारी कफ्सन, नेपाल कार्यक्रम सहायक ९८४४०००६२०
१८ सरस्वती खड्का कफ्सन, नेपाल लेखापाल ९८४३७९००४७

जिल्लाका समूहहरुको नामावली

मकवानपुर,  चितवन,   नवलपरासी,    लम्जुङ,    स्याङजा,  अर्घाखाची    र  दाङ